Hair Cutting & Styling 

Women's Haircut no blow dry $35 & up

Women's Haircut + Blow Dry $55

Men's Haircut $25

 

Children's Clipper Haircut $20

Children's Haircut $30 & up

Shampoo + blow dry $30 & up

Shampoo + Blow Dry + curls $55 & up

Up Styling $75 & up